Meni
Košarica

Splošni pogoji partnerskega programa

Splošni pogoji affiliate programa noni.si

Za pridružitev affiliate programu noni.si se je potrebno strinjati s Splošnimi pogoji affiliate programa noni.si,podjetja NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. Z registriranjem v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.


1. Kdo se lahko pridruži partnerskemu programu?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka.

Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji lahko odprejo samo en račun na noni.si, ki pa ni prenosljiv na 3. osebo.


2. Partnerji v partnerskem programu se zavezujejo, da:

  1. Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
  2. Bodo sami poskrbeli za pravilno delovanje partnerskih povezav. NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. ni dolžen preverjati pravilnega delovanja povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
  3. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p.. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja zablokira.
  4. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.


3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

  1. Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu Noni.si. NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
  2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalcev o njegovi povezavi s trgovino noni.si in se izdajal za uradnega zastopnika.
  3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki so v ponudbi na noni.si.
  4. Promovirali produktov preko elektronske pošte (email marketing) osebam, od katerih niso dobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.


4. Trditve o izdelkih

Noni.si izrecno prepoveduje partnerjem v affiliate programu izjavljati, da imajo izdelki na noni.si terapevtsko ali zdravilno vrednost. Kakršnakoli trditev o preventivi, ozdravitvi, zdravljenju ali predpisovanju je strogo prepovedana.

Zakoni EU in lokalni zakoni prepovedujejo vsakršno omenjanje bolezni, bolečin ali telesnih sistemov, kadar gre za promocijo prehrambenih izdelkov. Ta zakon velja, četudi so trditve popolnoma resnične in prepoveduje tako namigovanja na preventivo, ozdravitev ali zdravljenje kot tudi izrecne izjave.

Velja tako za neposredne trditve kot tudi osebna priporočila, saj bi ta lahko denimo govorila o zdravilni uporabi izdelkov. Tako ne samo, da ne smemo izjavljati, da lahko izdelki ozdravijo bolezen, temveč prav tako ne smemo niti namigniti na to, da bi nam lahko pomagal pri tej bolezni.


5. Osebna priporočila

Priporočila morajo temeljiti na lastnih izkušnjah, pri njih pa se je potrebno izrecno izogibati vsakršnim trditvam o preventivi, ozdravitvi, zdravljenju ali predpisovanju. Na noben način ne smejo vključevati omenjanja bolečin, telesnih sistemov ali bolezni.

Priporočila morajo biti na primer omejena na: „Uporabljam izdelek Tahitian Noni™ in ga toplo priporočam.“ Partnerji naj shranijo podpisan in datiran dokaz o vsakem priporočilu, ki ga uporabijo, ter pisno dovoljenje osebe, ki daje priporočilo, da se lahko uporablja.


6. Kaj lahko poveste o Tahitian Noni™Original

Sadeže in sok rastline Morinda citrifolia uživajo Polinezijci že več kot 2000 let.

Tahitian Noni™ preučujejo znanstveniki po vsem svetu.

Tahitian Noni™je bil predmet številnih znanstvenih raziskav.

Tahitian Noni™ je ekskluziven izdelek družbe Morinda.

Tahitian Noni™ sedaj pije na tisoče ljudi, ki ga toplo priporočajo.


7. Česa ne smete povedati o TAHITIAN NONI™

Tahitian Noni™ ozdravi katerokoli bolezen in/ali odpravlja bolečine.

Tahitian Noni™ se uporablja za zdravljenje vseh vrst bolezni in/ali pri odpravljanju bolečin.

Tahitian Noni™ pomaga pri zdravljenju katerekoli bolezni in/ali odpravljanju bolečine.

Tahitian Noni™ je nadomestilo za redno medicinsko zdravljenje ali zdravila na recept.


8. Izplačila

Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obračunsko obdobje, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (50 €). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu, izplačilo pa med 15.-20. v naslednjem mesecu. Zasluženega denarja ne izgubite, ampak se ohrani, četudi v enem mesecu ne zaslužite 50 €. Izplačilo boste prejeli tisti mesec, ko bo znesek prekoračen. 


Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino. Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva. 


Če imate s.p. ali podjetje, vam bomo plačali po izstavljenem računu. Račun izstavite istočasno z zahtevkom za izplačilo, ki ga oddate v našem partnerskem računu na www.noni.si

Če ste fizična oseba se lahko ustvarjen zaslužek izplača na dva načina:

  • Prvi način je, da lahko zasluženo provizijo izkoristite kot popust oz vrednostni bon za katerekoli izdelke iz naše ponudbe na www.noni.si.
  • Drugi način je, da vam zasluženo provizijo nakažemo preko študentskega servisa. V tem primeru zaslužena provizija predstavlja bruto-bruto znesek nakazila preko študentske napotnice.  

Znesek vam bomo nakazali na vaš TRR, po prejemu zahtevka za izplačilo. 


9. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom noni.si nemudoma prekine. Če NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi noni.si si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.
Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@noni.si. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.
V primeru prekinitve sodelovanja, bo NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. v nobenem primeru ni dolžen poravnati zneskov nižjih od 50 €.


10. Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da NoniPlanet, Robert Kocuvan s.p. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu noni.si. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.


11. Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Mariboru.